Activiteiten

Activiteiten in Ethiopië

  • Training van gezondheidswerkers en maatschappelijk werkers.
  • Training van leraren
  • Voorlichting van ouders en kinderen
  • Oogmetingen op scholen
  • Fabricage van brillenglazen
  • Verstrekken van brillen aan lagereschoolkinderen
Lees meer

Activiteiten in Nederland

  • Lezingen
  • Schoolprojecten
  • Inzamelen van kinderbrilmonturen in Nederland
  • Fondsenwerving
Lees meer

Webdesign & development: Zietze.nl