Activiteiten in Ethiopië

In samenwerking met de Ethiopische NGO IFA (International Fund for Africa) en de lokale brillenproducent 'Signum Vitae Eye Care' wordt een project uitgevoerd dat voorziet in voorlichting op scholen, trainen van onderwijzers, het verrichten van oogmetingen, en de distributie van brillen. De brillen worden lokaal geproduceerd.

  • Stichting BSBL financiert het project. De projectkosten bedragen ca. € 2000 /per school. Geschat is dat per school ca. 100 kinderen een bril nodig hebben.
  • In oktober 2013 is het project daadwerkelijk van start gegaan. Ons streven is om in het eerste jaar 5 scholen te bereiken. Wanneer we erin slagen om meer fondsen te werven, kan dit aantal echter worden uitgebreid.

Webdesign & development: Zietze.nl