Activiteiten in Nederland

BSBL is een organisatie van vrijwilligers. Alle activiteiten hier in Nederland worden geheel belangeloos door hen uitgevoerd.

  • We onderhouden regelmatig contact met onze partners in Ethiopië, zien toe op de voortgang van de activiteiten en bespreken met hen de resultaten.
  • We geven voorlichting aan Nederlandse schoolkinderen en andere belangstellenden over oogproblemen en het belang van goed zien voor schoolkinderen in Ethiopië, en over het werk van onze Stichting.
  • We zamelen geld in door middel van voorlichtingsbijeenkomsten, markten en andere activiteiten, en door het werven van donateurs en sponsoren.

Webdesign & development: Zietze.nl