Onze missie

Wij willen de schoolprestaties van kinderen in Ethiopië helpen verbeteren door onderzoek van hun gezichtsvermogen en door hun van passende brillen te voorzien.

Onze visie

Ons werk is erop gericht de continuiteit van de geboden hulp te waarborgen, ook na afronding van een projectperiode. Daarom worden lokale maatschappelijke- en/of gezondheidswerkers van partnerorganisaties, schoolpersoneel en ouders in Ethiopië getraind om het werk zelfstandig uit te voeren en voort te zetten.

Onze rol bestaat uit het financieren van de projectactiviteiten welke volledig door lokale partnerorganisaties worden uitgevoerd.

Wij vinden het noodzakelijk om alle activiteiten zo eenvoudig en kleinschalig mogelijk te houden, zodat zij makkelijk door lokale mensen en organisaties kunnen worden overgenomen.

De stichting BSBL heeft een begeleidende en stimulerende rol, waarbij het uitgangspunt van solidariteit belangrijk is. Wij willen ook mensen in Nederland (bijvoorbeeld schoolkinderen, leraren, opticiens) uitnodigen om aan deze solidariteit vorm te geven.

Help jij mee?

Webdesign & development: Zietze.nl