Nieuws


Maart 2020Jaarverslagen 2019

Het jaarverslag 2019 staat op de site. Bekijk de resultaten die wij met onze partners hebben kunnen realiseren.

Bekijk het jaarverslag 2019 (pdf)

Maart 2020Nieuwsbrief BSBL winter 2019

De winter nieuwsbrief is verstuurd met een vermelding van de resultaten en een vooruitblik op de toekomst.

Bekijk nieuwsbrief (pdf)

April 2019Jaarverslagen 2018

Het jaarverslag 2018 en het financiële jaarverslag staan op de site. Bekijk de resultaten die wij met onze partners hebben kunnen realiseren.

Bekijk de jaarverslagen 2018

December 2018Nieuwsbrief BSBL winter 2018

De winter nieuwsbrief is verstuurd met een vermelding van de resultaten en een vooruitblik op de toekomst.

Bekijk nieuwsbrief (pdf)

Juni 2018Nieuwsbrief BSBL zomer 2018

De zomer nieuwsbrief is verstuurd met een prachtig reisverslag en de geboekte voortgang.

Bekijk nieuwsbrief (pdf)

Mei 2018Jaarverslagen 2017

Het jaarverslag 2017 en het financiële jaarverslag staan op de site. Bekijk de resultaten die wij met onze partners hebben kunnen realiseren.

Bekijk de jaarverslagen 2017

December 2017Winter 2017 nieuwsbrief

De nieuwsbrief van december is verstuurd. Heb je hem gemist? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief of lees hem via de link hieronder.

Winter 2017 nieuwsbrief

Oktober 2017Jaarverslag 2016/2017 IFA

We werken nu voor het tweede achtereenvolgende jaar samen met onze partnerorganisatie IFA in Ethiopië. IFA, International Fund for Africa, blijkt een zeer betrouwbare organisatie te zijn, professioneel en uiterst accuraat met de rapportage over de uitgevoerde activiteiten en de besteding van de financiën. U kunt hieronder het Engelstalige jaarverslag over het schooljaar 2016 – 2017 downloaden.

Jaarverslag IFA 2016/2017 (English)

September 2017BSBL op Belmondo Festival

BSBL was aanwezig op het Belmondo Festival in Wageningen. Bekijk het interview in het programma Mooi Zo! hieronder.Augustus 2017Nieuwsbrief zomer 2017

De nieuwsbrief van augustus is verstuurd. Heb je hem gemist? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief of lees hem via de link hieronder.

Bekijk Nieuwsbrief

Juni 2017Jaarverslagen 2016 beschikbaar

Ons jaarverslag 2016 en het financiële jaarverslag 2016 zijn vanaf nu in te zien op onze website.

Bekijk de jaarverslagen

November 2016Jaarverslag partnerorganisatie IFA

We ontvingen in oktober het Jaarverslag van onze partnerorganisatie IFA. Zij voeren het project voor ons uit in Ethiopië. We zijn erg blij met deze nieuwe partner. Ze zijn heel gemotiveerd en, wat minstens zo belangrijk is, ook zeer professioneel. We hebben er bijna geen omkijken meer naar, en kunnen ons concentreren op voorlichting in Nederland, en fondswerving!!!

In het schooljaar okt. 2015 – juli 2016 is het project uitgevoerd op 8 scholen. 165 kinderen bleken een bril nodig te hebben en 71 kinderen kregen medische behandeling voor ooginfecties. Op de 8 scholen zijn in totaal 202 onderwijzers getraind. Zij onderkennen nu dat leerproblemen veroorzaakt kunnen worden door slechtziendheid en zijn in staat om de eerste eenvoudige oogtests uit te voeren. Ook is IFA begonnen met vervolgbezoeken aan de scholen om te kijken of de kinderen hun bril ook werkelijk gebruiken. Op de 2 scholen waar dit gebeurd is, bleken bijna alle kinderen (95%) hun bril ook te dragen. Komend jaar zal ook gekeken worden hoe de leerprestaties van de kinderen verbeterd zijn.

Komend schooljaar zullen 10 nieuwe scholen worden bezocht.

U kunt hier het (Engelstalige) jaarverslag 2015 – 2016 downloaden.


Juni 2016Eerste halfjaarverslag van partnerorganisatie IFA

Per 1 oktober 2015 is onze nieuwe partnerorganisatie IFA gestart met de uitvoering van ons programma in Ethiopië. De eerste maand is besteed aan de opstart van het programma, contacten leggen, trainingsmateriaal voorbereiden, overdracht van programma uitgevoerd door de vorige partnerorganisatie etc. Maar daarna is er een vliegende start gemaakt.

In het eerste kwartaal zijn op 3 scholen onderwijzers getraind, oogmetingen verricht en brillen uitgegeven. Een nieuw onderdeel van ons programma is dat kinderen die (eenvoudige) ooginfecties hebben ook daarvoor behandeld worden. Het daarvoor benodigde medische onderzoek werd ook uitgevoerd op de 3 scholen.

In het tweede kwartaal werd het totale programma uitgevoerd op nogmaals 2 scholen, terwijl op 2 andere scholen de onderwijzers werden getraind. De rest van het programma wordt op deze scholen afgewerkt in het derde kwartaal.

De resultaten in het eerste half jaar van onze samenwerking met IFA zijn:

  • Ons programma werd uitgevoerd op 7 scholen (geheel of ten dele)
  • In totaal zijn er 191 onderwijzers getraind
  • Op de eerste 5 scholen werd aan 87 kinderen een bril uitgegeven en ontvingen 56 kinderen een medische oogbehandeling.

Het aantal kinderen dat een bril nodig heeft valt nog steeds lager uit dan wij hadden verwacht, en is ook lager dan mag worden verwacht uit onderzoek naar het voorkomen van zichtproblemen bij kinderen in een land als Ethiopië. We zijn in gesprek met IFA over wat hiervan de oorzaak kan zijn.

Onze voorzitster Zennu Haile Michael was in januari weer in de gelegenheid om het project te bezoeken. Zij was zeer te spreken over onze nieuwe voorlichtster Feleketch en onze partner IFA. Die mening wordt ondersteund door de kwaliteit van de projectrapportage die we ontvangen van IFA, en de professionaliteit, het zelfinitiatief en de autonomie waarvan onze nieuwe partner blijk geeft.


Mei 2016Jaarverslagen 2015 beschikbaar

Ons jaarverslag 2015 en het financiële jaarverslag 2015 zijn vanaf nu in te zien op onze website. U kunt ze hier raadplegen.April 2016Rotaryclub helpt Ethiopische kinderen

De oprichter en voorzitter van Better Sight Better Learning, Zennu Haile-Michaël, heeft het projectwerk aan de Rotaryclub gepresenteerd. Jack Karijkamp van Rotaryclub Wageningen-Bergpoort overhandigt een cheque van tweeduizend euro aan de stichting BSBL.
Lees het krantenartikel (pdf)Oktober 2015Nieuwe partner in Ethiopie: IFA

BSBL heeft sinds medio 2015 een nieuwe partner in Ethiopië: IFA, International Fund for Africa. Zoals eerder gemeld is de samenwerking met de vorige partner, Cheshire Services Ethiopia, in 2014 beëindigd en het bestuur van BSBL ging daarom op zoek naar een nieuwe partner. Gelukkig heeft BSBL enkele vrijwilligers, Jelleke van Tol en Serkaddis Moges, die in Ethiopië wonen en ons geholpen hebben een goede partner te vinden. Ook heeft BSBL-voorzitter Zennu van Kalmthout Ethiopië bezocht om contact te leggen met mogelijke partners. In goed overleg is unaniem gekozen voor samenwerking met IFA, een organisatie die is opgericht in de Verenigde Staten door twee mensen die zelf uit Ethiopië afkomstig zijn en die in Ethiopië gezondheidsvoorlichting geeft op scholen. De activiteiten van BSBL sluiten daar uitstekend bij aan.

BSBL heeft nu (weer) twee partners in Ethiopië: IFA en daarnaast Signum Vitae, een organisatie waarmee de samenwerking wordt voortgezet. IFA is verantwoordelijk voor voorlichting en training op scholen en Signum Vitae zorgt voor oogmetingen en brillen op maat voor schoolkinderen die een bril nodig hebben.

Per 1 oktober, na de schoolvakanties in Ethiopië, zijn IFA en Signum Vitae weer gestart met de uitvoering van ons project. IFA heeft een nieuwe voorlichtster aangesteld, Feleketch. Als ervaren opticien is Feleketch zeer geschikt voor dit werk en zij is inmiddels zeer enthousiast van start gegaan. De eerste oogmetingen zijn verricht en binnenkort krijgt de eerste groep kinderen een passende bril.

Het bestuur van BSBL is zeer verheugd over deze ontwikkeling. In IFA hebben we nu een deskundige en gemotiveerde partner en het ziet er naar uit dat Feleketch een grote aanwinst is voor ons werk.
Juni 2015BSBL aanwezig op Belmondo Festival

Op 7 juni organiseerde Rotaryclub Wageningen-Bergpoort het Belmondo Festival in het prachtige Belmonte arboretum. Van 13.00 -19.00 uur was er een doorlopend programma met dans en muziek door lokale en internationale groepen en activiteiten voor kinderen.  BSBL was aanwezig met een stand en organiseerde een Ethiopische koffieceremonie.


Mei 2015Bril 29 helpt Ethiopische kinderen

Dankzij een donatie van Bril 29 kan BSBL Ethiopische kinderen helpen aan een bril.

Samenwerking met Bril 29

April 2015Jaarverslagen 2014

Het Jaarverslag 2014 en het Financieel Jaarverslag 2014 staan online.

Lees meer

Augustus 2014Samenwerking met Bril 29

Samen met Bril 29 komt BS-BL in actie voor slechtziende kinderen in Ethiopië. U kunt naast een bijdrage direct aan Stichting BS-BL nu ook een bijdrage afgeven bij Bril 29 in Wageningen. Zo kunt u naast een mooie bril voor uzelf, ook een kind in Ethiopië aan een bril helpen.

Naast deze actie heeft Stichting BS-BL ook spullen verkocht om zo meer geld in te zamelen.

Samenwerking met Bril 29 Samenwerking met Bril 29

April 2014Programma van start bij eerste vier scholen.

Begin deze maand ontvingen wij de eerste kwartaal rapportage (1ste kwartaal 2014) van onze partners. Het project, van start gegaan in november 2013, kende een wat langzaam begin mede door ziekte van onze voorlichtster Hiwot van Chesire Services Ethiopia. Maar inmiddels zijn er in vier scholen onderwijzers getraind om een eerste oog test te doen. In twee scholen zijn daarna oogmetingen verricht door de opticien van Signum Vitae. In de eerste school hebben de kinderen die een bril nodig hebben deze ontvangen. In de tweede school zullen de brillen spoedig worden uitgereikt. Een goed begin.

Het aantal kinderen dat een bril nodig heeft is minder dan wij hadden verwacht. Daarentegen worden er veel kinderen doorverwezen voor verder medisch onderzoek in verband met oogziekten of zichtproblemen. Het is ons niet duidelijk wat de redenen hiervoor zijn. Maar we hebben hierover opheldering gevraagd en hopen spoedig meer te weten.


Februari 2014BSBL ontvangt cheque Rabobank Vallei en Rijn

Op 6 februari j.l. werden de cheques overhandigd die door het Cooperatiefonds van de Rabobank Vallei en Rijn werden uitgereikt aan verschillende goede doelen in de regio. BSBL ontving een bedrag van €2066 voor 2014, en de toezegging dat een zelfde bedrag kan worden uitgereikt in 2015 en 2016 wanneer het project goede resultaten boekt.


Webdesign & development: Zietze.nl