Over Better Sight Better Learning

Ogentest met letters

De Stichting

Better Sight – Better Learning is een Stichting met als doel het verbeteren van schoolprestaties van kinderen in Ethiopië, in het bijzonder door te zorgen dat ze dankzij een bril weer goed kunnen zien. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Project geschiedenis

  • Het project werd geïnitieerd door de uit Ethiopie afkomstige opticien Zennu Haile Michael. In 2010 – 2011 voerde zij in samenwerking met lokale NGO's een pilot project uit. Op 28 basisscholen werden oogmetingen verricht en werden lokale staf en onderwijzend personeel getraind om dit in het vervolg zelfstandig te kunnen doen. Op 5 scholen kregen de kinderen die dit nodig hadden tevens een bril. Op de andere 23 scholen was dit echter niet mogelijk vanwege gebrek aan fondsen.
  • Terug in Nederland werd op haar initiatief de Stichting BSBL opgericht. Doel was om de voortzetting van dit werk te ondersteunen en het aantal basisscholen, waar kinderen oogmetingen en brillen kunnen krijgen, uit te kunnen breiden.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Zennu Haile Michael – voorzitter
  • Ton de Klerk - penningmeester
  • Jelleke de Nooy – secretaris
  • Ayalew Kassahun – lid
  • Miriam van der Gugten – lid

Op de foto van links naar rechts : Ton de Klerk, Jelleke de Nooy, Zennu Haile Michael, Miriam van de Gugten en Ayalew Kassahun.

Team Bsbl

Vrijwilligers

Een vrijwilligers groep van 10 - 15 personen ondersteunt onze activiteiten in Nederland.

Beloningsbeleid

Bestuur en vrijwilligers werken geheel belangeloos voor de stichting. Zij krijgen geen vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden.


Webdesign & development: Zietze.nl