Wordt Donateur

Doneer een bril en help een kind weer zien en leren!

We willen jaarlijks onze activiteiten uitbreiden naar een aantal nieuwe scholen. Om dit te kunnen verwezenlijken moet continue financiering gewaarborgd zijn. Donateurs zijn onmisbaar voor ons werk en uw financiële bijdrage is daarom meer dan welkom.

  • U kunt de Stichting BSBL steunen door middel van een éénmalige gift. Maak uw gift over op bankrekening no. 5693120 (IBAN: NL66 INGB 0005 6931 20) t.n.v. Stichting BSBL te Wageningen.
  • U kunt ons ook structureel steunen door periodiek een vast bedrag te doneren. Stuur een e-mail naar penningmeester@bsbl.nl of schrijf je direct in. Vermeld in de e-mail uw naam en adres, en geef aan welk bedrag U jaarlijks wilt doneren. U kunt ook aangeven of U de donatie 1 x per jaar wilt doen of in halfjaarlijkse termijnen.
  • BSBL heeft de ANBI status. Uw giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Donateurs krijgen 2 x per jaar een nieuwsbrief over onze activiteiten.

U kunt ons werk ook steunen door een schenking, erfstelling of legaat.

BSBL is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een schenking, variërend van een eenmalige overmaking tot een schenkingsakte of via een nalatenschap, is fiscaal aftrekbaar.

Webdesign & development: Zietze.nl